Zwangerschap behouden

Wanneer je er voor kiest om je zwangerschap te behouden zal je zwangerschap en kraamtijd er waarschijnlijk anders uit gaan zien dan je bedacht had. We kunnen helaas geen eenduidig beeld schetsen hoe dat voor jou precies zal zijn, omdat de te nemen vervolgstappen afhankelijk zijn van de afwijking of aandoening die is geconstateerd. Toch zijn er een aantal zaken waarvan je kan verwachten dat je ze tegen zal komen.

naar gynaecoloog
In de regel zal je verloskundige, in overleg met jou, de zorg over jou en je kind overdragen aan je gynaecoloog. Het is ook wel een logische beslissing, omdat er meer medische zaken spelen. Zaken waar ze in het ziekenhuis beter op voorbereid zullen zijn en waar jij en je kind bij gebaat kunnen zijn. Wanneer er sprake is van een afwijking bij het kind wordt er vaak vanuit het streekziekenhuis doorverwezen naar een academisch ziekenhuis. Afhankelijk van je situatie kan het zo zijn dat je vanaf nu ook vaker op controle bent bij je gynaecoloog, dan dat je dat bij je verloskundige zou zijn geweest bij een ‘normale’ zwangerschap.

onderzoek
De kans is aanwezig dat je gynaecoloog met een geavanceerd ultrageluidonderzoek (guo) of reguliere echo de conditie van je kind extra goed in de gaten willen houden. Ook kan de gynaecoloog, naarmate je zwangerschap vordert, steeds beter en preciezer in gaan schatten of en met welke lichamelijke afwijkingen je kind geboren zal worden. Hierdoor kan beter worden ingeschat of je kind extra zorg na de geboorte nodig zal hebben.

Na de geboorte zal je kind vaker en door meerdere specialisten bekeken en beoordeeld worden. De aanvullende onderzoeken hebben een betere inschatting gegeven, maar er kunnen zich altijd na de geboorte nog lichamelijke afwijkingen openbaren die op de echo niet (goed) te zien waren. Als dat nodig is zal behandeling worden opgestart. In sommige gevallen houdt dat in dat je kind kort na geboorte geopereerd moet worden. Uiteraard zullen je artsen dit goed met jullie doorspreken. Het is misschien verstandig je vooraf te verdiepen in patiëntenrechten.
Het kan zijn dat de onderzoeken een positiever resultaat laten zien. Naarmate het kind groeit ontwikkelt het zich ook. Het kan gebeuren dat eerder geziene lichamelijke afwijkingen bijtrekken. Andersom kan het ook zo zijn dat de prognose na echo-onderzoek dusdanig slecht uitpakt, dat je alsnog zou willen kiezen voor het afbreken van de zwangerschap. Is dit vóór de wettelijke grens van 24 weken dan zal dit makkelijker bespreekbaar zijn dan daarna. Na 24 weken mag een arts een zwangerschap alleen afbreken om zeer zwaarwegende medische redenen, bijvoorbeeld als het kind niet levensvatbaar is. Artsen moeten zich daarbij houden aan zorgvuldigheidseisen bij een late zwangerschapsafbreking waarbij deze beslissing ook met het Openbaar Ministerie besproken zal moeten worden. In sommige gevallen gebeurt het dat je kind alsnog overlijdt tijdens de zwangerschap, zonder dat er medisch is ingegrepen. Bij een zwangerschap van bijvoorbeeld een kind met het syndroom van Down heb je daar meer risico op.

foetale therapie
In een beperkt aantal gevallen is het bij een lichamelijke afwijkingen mogelijk je kind in de baarmoeder te opereren. Dit is bijvoorbeeld in Leuven mogelijk in het geval van spina bifida (open rug). Hieraan zijn echter zeer strikte voorwaarden verbonden. Bespreek met je eigen arts of dit voor jouw kind ook mogelijk is.

bevallen
In de meeste gevallen zul je bevallen in het ziekenhuis, zodat ze jouw conditie en de conditie van je kind goed kunnen monitoren. Wanneer de conditie van je kind tijdens de zwangerschap verslechtert zal de gynaecoloog voorstellen de bevalling vervroegd in te leiden in de hoop je kind zo betere overlevingskansen te bieden. Het kan dan gebeuren dat je kind dan op de kinder-ic terecht komt. In behandeling van je kind kunnen artsen soms verder of juist minder ver willen gaan dan jullie als ouders wensen. Bespreek goed met je arts waar voor alle partijen de grenzen liggen, want in de praktijk kan hierover nog wel eens een groot verschil van mening ontstaan.

Wanneer jouw eigen leven in gevaar komt, en er snel gehandeld dient te worden, zal een arts het leven van moeder voorrang geven op het leven van je kind. Het kan dan gebeuren dat je kind alsnog eerder geboren wordt dan wenselijk en het komt te overlijden.

Net als met een reguliere bevalling is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een keizersnee. Soms is het nodig om een kind met spoed te halen, omdat de conditie van het kind of jou plotseling verslechterd is. Ook wanneer je al eerder een keizersnee hebt gehad kan men opnieuw een bevalling middels een keizersnee voorstellen.

In de regel zal pijnbestrijding mogelijk zijn als er geen verdere lichamelijke aandoeningen of klachten bij jou spelen. Overleg met je eigen arts wat in jou geval de mogelijkheden zijn, mocht je van pijnbestrijding gebruik willen maken.

zorgteams en specialisten
Voorafgaand aan de geboorte kun je een oriënterend gesprek hebben met het zorgteam of een specialist. Zo maak je alvast kennis met elkaar en kan je vragen stellen die mogelijk al bij je leven. Na de geboorte zullen als dat nodig blijkt verschillende specialisten bij jullie langs komen om je kind te controleren. Afhankelijk van de afwijking kan je daarbij bijvoorbeeld denken aan een kindercardioloog, een kinderneuroloog, kinderarts of kinderfysiotherapeut.

naar gynaecoloog
In de regel zal je verloskundige, in overleg met jou, de zorg over jou en je kind overdragen aan je gynaecoloog. Het is ook wel een logische beslissing, omdat er meer medische zaken spelen. Zaken waar ze in het ziekenhuis beter op voorbereid zullen zijn en waar jij en je kind bij gebaat kunnen zijn. Afhankelijk van je situatie kan het zo zijn dat je vanaf nu ook vaker op controle bent bij je gynaecoloog, dan dat je dat bij je verloskundige zou zijn geweest bij een ‘normale’ zwangerschap.

jouw specialist
De specialist die jou in behandeling heeft zal je natuurlijk ook met regelmaat willen zien, controleren en behandelen. Alles zal in nauwe samenwerking verlopen met je gynaecoloog, zodat zij samen de beste zorg aan jou en je kind kunnen geven.

onderzoek
Je gynaecoloog zal vaker met een echo de conditie van je kind extra goed in de gaten willen houden. Ook jouw conditie zal goed worden gemonitord. Wanneer artsen daar reden toe zien kan het gebeuren dat ze besluiten je kind alsnog eerder geboren te laten worden. Het leven van jou als moeder heeft altijd voorrang op het leven van je kind, tenzij jullie nadrukkelijk hebben aangegeven dit anders te willen. Na de geboorte zal je kind mogelijk extra onderzocht worden om te kijken of het geen nadelige gevolgen heeft ondervonden van jouw behandeling.

bevallen
Zodra er sprake is van een mogelijke afwijking of aandoening zal er altijd een medische bevalling geadviseerd worden. Net als met een reguliere bevalling is het mogelijk dat er gekozen wordt voor een keizersnee. Soms is het nodig om een kind met spoed te halen, omdat de conditie van het kind of jou plotseling verslechterd is. Ook wanneer je al eerder een keizersnee hebt gehad kan men opnieuw een bevalling middels een keizersnee voorstellen.

Pijnbestrijding tijdens je bevalling is wellicht afhankelijk van de medicatie die je zelf al gebruikt. Overleg met je eigen arts wat in jou geval de mogelijkheden zijn, mocht je van pijnbestrijding gebruik willen maken.