De mensen achter…

inhoudsdeskundigen

Elsemiek Corvers-Debets is hypnotherapeut met als specialisatie trauma- en verliesverwerking. In 2013 brak zij zelf om medische reden haar zwangerschap af. Ze richt zich nu vooral op het begeleiden van vrouwen rondom miskraam, vroeggeboorte, perinatale sterfte en zwangerschapsafbreking. Vanuit haar achtergrond en ervaring heeft zij deze site opgezet.

Miriam Hoogendam is verloskundige en echoscopist in Dordrecht. Zij geeft met haar collega’s persoonlijke zorg aan zwangeren tijdens de zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Als deskundige heeft zij geadviseerd over de rol die verloskundigen in kunnen nemen in het traject rondom prenatale screening, prenatale diagnostiek en begeleiding na een zwangerschapsafbreking.

Prof. dr. em. Manu Keirse is klinisch psycholoog. Hij is een veelgevraagd spreker over omgaan met verlies en rouw en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Ik interviewde hem voor deze site. De inzichten van dat gesprek, gecombineerd met de eigen vakkennis van Elsemiek Corvers-Debets, vormen de basis voor de informatie rondom verliesverwerking en rouw.

Minke Verdonk biedt ondersteuning aan ouders met een zorgintensief kind. Ze is werkzaam geweest als orthopedagoog, leerkracht en onderzoeker. Door haar ernstig lichamelijk beperkte zoon is zij inmiddels ook ervaringsdeskundige. Vanuit haar vakkennis en haar persoonlijke ervaring heeft zij geadviseerd over het verwerkingstraject bij ouders met een zorgintensief kind. www.bomenbos.nl

Sabina Rombout-de Weerd is als gynaecoloog verbonden aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Zij houdt zich onder andere bezig met preconceptiezorg, prenatale diagnostiek en verloskunde. Als deskundige heeft zij de inhoud van de medische teksten beoordeeld.

ervaringsdeskundigen

Elsemiek
Moeder van 2 kinderen waarvan er een overleden is. Nadat uit prenatale screening bleek dat haar jongste zoon het syndroom van Down had heeft zij, samen met haar man, besloten de zwangerschap af te breken.

Diederik
Vader van 2 kinderen waarvan er een overleden is. Nadat uit prenatale screening bleek dat zijn jongste zoon het syndroom van Down had heeft hij, samen met zijn vrouw, besloten de zwangerschap af te breken.

Debbie
Moeder van 4 kinderen. Haar jongste zoon heeft spina bifida. Sinds zijn komst maakt Debbie zich hard om het negatieve beeld dat men heeft over spina bifida bij te stellen.

Loes
Moeder van 3 kinderen waarvan er een overleden is. Haar middelste kind bleek bij het structureel echo onderzoek rond 20 weken zwangerschap ernstige afwijkingen te hebben. Achteraf is het Edwardssyndroom vastgesteld. Zij heeft de zwangerschap afgebroken.

Irene
Moeder van 2 kinderen. Bij haar tweede zwangerschap besloot ze heel bewust om wél een traject van prenatale screening aan te gaan.

Evelien
Moeder van 1 zoon en 2 dochters. Evelien en haar man lieten de twintigweken echo uitvoeren om naar een genetische afwijking te laten kijken die klompvoetjes met zich meebrengt. In plaats van klompvoetjes werd er een hartafwijking geconstateerd.

Tarita
Moeder van 2 kinderen, waarvan haar jongste het Edwardssyndroom had.Ze moest niet alleen afscheid nemen van het kind in haar buik, maar uiteindelijk ook van de droom van een groter gezin.

Michelle
Moeder van 2 dochters. Door Spina Bifida zou haar oudste dochter zowel lichamelijk en geestelijk zwaar beperkt zijn.

Ines
Moeder van 3 kinderen. Ines wist tijdens de zwangerschap al dat haar jongste geboren zou worden met het Edwardssyndroom (Trisomie 18). Ze koos er samen met haar man voor om de zwangerschap uit te dragen.

Flora
Moeder van 1 dochter en 1 zoon. Haar zoon bleek tijdens de 20 wekenecho Microcefalie te hebben.

website

Tanja Verdenius is online communicatie specialist en heeft jarenlange ervaring op het gebied van webdesign, webdevelopment en online communicatie. Tanja heeft de bouw van de site op zich genomen en geadviseerd in de routing binnen de site. Ook heeft zij geadviseerd over de vormgeving.

Annegien Bruins Slot heeft als usability specialist voor Sanoma ruime ervaring in het gebruiksvriendelijk en vindbaar maken van websites. Annegien heeft vooral op de achtergrond meegekeken in de bouw en ontwikkeling van deze site.